Тести з дисципліни гроші та кредит

Тести для перевірки знань: 1. А) на ринку грошей здійснюються короткострокові кредитні операції, а на ринку капіталу - середньо- і гроші та кредит. Аналітичний огляд наукових публікацій з дисципліни гроші та кредит на. Програмних питань з дисципліни зміст самостійної роботи лекції тестові . Со скольки лет можно взять кредит в промсвязьбанке, тести з дисципліни гроші та кредит з відповідями, відповіді на тести гроші та кредит коваленко, . Тестові завдання охоплюють курс лекцій з дисципліни “гроші та кредит” та поділені за відповідними модулями. До 1 модуля увійшли теми: “сутність і функції грошей”, “грошові теорії”, “грошовий оборот і г. 15 апр. 2014 г. - 2005р – тести з дисципліни гроші та кредит;. 2006р. - робочий зошит з навчальної практики з дисципліни фінанси підприємств для . Тести з дисципліни маркетинг. 1. В) нужду, що виражена в товарах і підкріплена грошима;. [#] в) продаж у кредит, доставка товару, монтування;. 3 апр. 2013 г. - приклади тестових завдань із дисципліни “гроші і кредит”……. Обрати правильну відповідь та логічно її обґрунтувати (тестові. Навчальний посібник. К.: центр учбової літератури, 2013. 578 с. У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як фінанси, гроші, валюта, кредит, зміст. Тестові завдання з дисципліни фінанси: гроші та кредит тестові завдання з дисципліни. Тести до модулю 1. Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси розроблений для міжнародні фінанси, фінансовий ринок, гроші та кредит);. Гроші та кредит - файл n1.doc галушка є.о. Опорний конспект лекцій з дисципліни тести -. 8 апр. 2015 г. - студентської олімпіади зі спеціальності „фінанси і кредит”. Завдання іі етапу олімпіади були сформовані відповідно до програм навчальних дисциплін: соціальне страхування, гроші та кред. 24 кредит защищает денежные знаки —————-——— а) товарами б) долговым обязательством в) кредитными операциями +г) долговым обязательством и кредитными операциями. Тести з дисципліни “фінанси підприємств” охоплюють всі теми програми в) форма фінансування та кредитування підприємницької діяльності;. На договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієн. Методичні поради, тестові та індивідуальні завдання з дисципліни гроші та кредит направлені на засвоєння фундаментальних засад науки, на їх . Викладає основну дисципліну гроші та кредит. Самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д. У посібнику подано програму курсу гроші та кредит і зової освіти з економіки. Лаврушин о.і. (ред.) гроші, кредит, банки · ярашева а.в. Словник термінів при виведенні остаточної (підсумкової) оцінки за навчальною дисципліною. Тестові завдання призначені для контролю знань студентів, що навчаються за та кредит (спеціалізація банківська справа) і вивчають дисципліни є продовженням теоретичного навчального курсу гроші, кредит.

Реферат: "Гроші та кредит" - referaty.net.ua

Аналітичний огляд наукових публікацій з дисципліни гроші та кредит на. Програмних питань з дисципліни зміст самостійної роботи лекції тестові.Гроші та кредит - файл n1.doc галушка є.о. Опорний конспект лекцій з дисципліни тести -.8 апр. 2015 г. - студентської олімпіади зі спеціальності „фінанси і кредит”. Завдання іі етапу олімпіади були сформовані відповідно до програм навчальних дисциплін: соціальне страхування, гроші та кред.Тести з дисципліни “фінанси підприємств” охоплюють всі теми програми в) форма фінансування та кредитування підприємницької діяльності;. На договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієн.3 апр. 2013 г. - приклади тестових завдань із дисципліни “гроші і кредит”……. Обрати правильну відповідь та логічно її обґрунтувати (тестові.15 апр. 2014 г. - 2005р – тести з дисципліни гроші та кредит;. 2006р. - робочий зошит з навчальної практики з дисципліни фінанси підприємств для.Викладає основну дисципліну гроші та кредит. Самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д.Тестові завдання охоплюють курс лекцій з дисципліни “гроші та кредит” та поділені за відповідними модулями. До 1 модуля увійшли теми: “сутність і функції грошей”, “грошові теорії”, “грошовий оборот і г.

купить бойлер в кредит

Тести - правильна відповідь оцінюється 5 балами. Неправильна ...

Тести до модулю 1. Опорний конспект лекцій з дисципліни фінанси розроблений для міжнародні фінанси, фінансовий ринок, гроші та кредит);.Методичні поради, тестові та індивідуальні завдання з дисципліни гроші та кредит направлені на засвоєння фундаментальних засад науки, на їх.Тести з дисципліни маркетинг. 1. В) нужду, що виражена в товарах і підкріплена грошима;. [#] в) продаж у кредит, доставка товару, монтування;.

социальная ипотека условия постановки на учет

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної...

Тестові завдання з дисципліни фінанси: гроші та кредит тестові завдання з дисципліни.24 кредит защищает денежные знаки —————-——— а) товарами б) долговым обязательством в) кредитными операциями +г) долговым обязательством и кредитными операциями.Со скольки лет можно взять кредит в промсвязьбанке, тести з дисципліни гроші та кредит з відповідями, відповіді на тести гроші та кредит коваленко,.Тестові завдання призначені для контролю знань студентів, що навчаються за та кредит (спеціалізація банківська справа) і вивчають дисципліни є продовженням теоретичного навчального курсу гроші, кредит.Тести для перевірки знань: 1. А) на ринку грошей здійснюються короткострокові кредитні операції, а на ринку капіталу - середньо- і гроші та кредит.Навчальний посібник. К.: центр учбової літератури, 2013. 578 с. У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як фінанси, гроші, валюта, кредит, зміст.

пластиковые окна в кредит без процентов

Кредит наличными в банке / lockobank.ru

Кредитна карта приватбанку – завжди доступний кредит готівкою до 25. 000 гривень з пільговим. та кредит з. Значення терміну.Авальний кредит-це:а) кредит, який надається банкам у вигляді гарантійної послуги;б) офіційне повідомлення при виконанні розрахункової (кредитної) послуги;в) різновид споживчого кредиту, де гарантами в.Дистанційний курс гроші та кредит навчальні тести з економічні дисципліни |.Дисциплін фінансово-економічного спрямування, а саме: гроші та кредит, контрольних, курсових, дипломних робіт, тести контролю знань і т.д.Комплекс з дисципліни гроші та кредит укладач: канд. Екон. Наук, доцент в. М. Кочетков тести фінанси гроші та кредит.Гроші та кредит : підручник / богдан івасів ; м-во освіти і науки україни, нбу,. Ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні заняття, тести, форма і зміст посібника відповідають навчальній пр.Фінанси. Тести. Позначенні відповіді. Территория тести. 1. Фінанси є: 1. Грошима;. + 2. Економічними відносинами, які повязані з 2. Державний кредит;. Вопросы к экзамену по дисциплине операционные си.Нормативної дисципліни гроші та гроші та кредит: методичне забезпечення самостійної.Практикумзасвоєнняпрограми з курсу дисциплінигроші та кредитвідповіді на тестові завданнятестові завдання 1. Грошовий попит складається з таких елементів: а) попит.Тести з відповідями. Типові тести з дисципліни кредит та державний борг. Гроші та кредит – тести з тести з відповідями. Обслуговує державний борг.

где можно заработать деньги

Правила прийому - Львівський торговельно-економічний університет

*в) гроші як гроші і як капітал; г) кредит. 2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок.Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 1. Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 1.Нормативної дисципліни гроші та гроші та кредит: з них за видами навчальних занять.614 с. 7. Гроші та кредит: навч. Посібник / за ред. Д.е.н., проф. До кожного розділу розроблено завдання для самоконтролю і тести, які підручник підготовлено відповідно до програми нормативної дисциплі.

забор в кредит москва

До уваги викладачів, аспірантів і студентів

Планування та організація підприємства – штиков є.о · гроші та кредит · основи обліку у організація нормування і оплати праці. Тести. Які виникають з вини виконавців (порушення трудової.Структура і джерельна база навчальної дисципліни гроші та кредит 1.4. Тести література розділ і. Теорія грошей тема 2. Сутність та функції.Гроші та кредит питання для обговорення та тести необхідні знання з курсу гроші та.Зразки тестів завантажити; рекомендована література завантажити основних питань для підготовки до іспиту з дисципліни гроші та кредит.Тести з дисципліни політична економія для студентів і курсу спеціальності облік і аудит.Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних навчальна програма нормативної дисципліни гроші та кредит.Навчальні дисципліни. Бакалаврів з обліку ٧ гроші та кредит. ٧ фінанси. ٧ фінанси вступне фахове випробування (тестування). 2. Вступний.1. Отличительная черта бумажных денег заключается в том, что они… обеспечиваются золотым запасом страны. Выпускаются цб страны. Выпускаются для покрытия бюджетного дефицита. Не обесцениваются в условия.

срочно нужен займ под залог недвижимости москва

1.6. Гроші та інфляція - Гроші та кредит (Навчально-методичний...

Тести з відміченими гроші і кредит, три варіанти тестів з дисципліни організація.28 дек. 2014 г. - виконайте тести з дисципліни. Тема 1 поняття, види та. 1. Поставку експортером на умовах кредиту комплектного обладнання;.Дисципліни гроші та кредит. Модуль 1. Суть і функції грошей. Вплив грошей на перебіг макроекономічних. тест 1. Чим відрізняється грошовий обіг від грошової маси: а) сукупністю готівкових і безгот.Удк 336.74 (079)ббк 65.26 рм 48 вступ дисципліна „гроші та кредит” є нормативною дисципліною напряму підготовки 0501 „економіка і підприємництво”.наука про гроші та кредит закладає фундамент економічни.

как можно взять ипотеку молодой семье

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Вопросы к экзамену по дисциплине финансы и кредит - 2015 год. Неизвестный. Деньги, банки, кредит. - биржевая деятельность - денежное обращение, финансы и кредит - деньги, кредит, банки - кредитов.Шпаргалки по тестам з дисципліни фінанси та кредит. Нижче представлений приклад тестів гроші та кредит. Дослідження операцій. Економіка добробуту.Задание `тестові завдання з курсу „гроші та кредит`, технічні дисципліни; торгівля та.Фінанси гроші та кредит задачі з дисципліни гроші та тести гроші та кредит (28).Викладення дисципліни гроші і кредит обумовлено необхідністю переліком рекомендованої літератури; контрольні тести, предметні задачі.З дисципліни „гроші та з дисципліни „гроші та кредит” тести: 1.25 сент. 2013 г. - тести з дисципліни гроші та кредит 1. Де і коли зявилися перші паперові гроші? а) у китаї в 12 ст.; б) у росії в 11 ст.; в) в індії;.30 сент. 2014 г. - валютний ринок і валютні системи, міжнародні валютно-фінансові відводиться навчальній дисципліни гроші та кредит тести до модуля.Продаж товарів частіше здійснюється в кредит і схема набуває вигляд т-к-т. З’являється вексель, який виконує купівельні та платіжні функції грошей. Виникають кредитні гр. Поступово знижується функція з.

мотоцикл бу в кредит москва

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Деньги, кредит, банки. Последнее обновление 2 июня 2016 года для тестирования доступно 356 вопросов тест был пройден 61 раз.21 сент. 2014 г. - кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 34. Конспект лекцій з дисципліни гроші і кредит. Тема 1. Тести для перевірки знань.19 сент. 2014 г. - тести грошо та кредит кнеу вивч. Дисц. Гроші та кредит тести з відповідями. Тема 1. Конспект лекцій з дисципліни гроші і кредит.Гроші та кредит. Тема 5: інфляція. Тести. 1. Визначне сутність інфляції: а) короткочасне зростання цін (наприклад сезонне), що змінюється наступним їх зниженням.Методичні поради, тестові та індивідуальні завдання з дисципліни “гроші та кредит” направлені на засвоєння фундаментальних засад на уки, на їх практичне застосування. гроші та кредит. Тема 2. Гро.Спешите получить до конца дня по акции! ждем заявку!.Методичні вказівки з дисципліни “гроші та кредит іі” підготовлено літературу до кожної теми, термінологічний словник, запитання та тести для.

передача денег

Гроші та кредит - studbook.com.ua

Занять з дисципліни “гроші і кредит” для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305. Тестові завдання. 1. З наведених нижче.Контрольна робота № 1 з дисципліни „гроші та кредит”. Варіант № 3 категорії: масштаб цін, кредитні гроші, грошовий оборот. Тести: 1. При якій формі вартості одному товарові, що знаходиться в відносній.19 февр. 2016 г. - читать работу online по теме: гроші та кредит нмп. (теоретичне питання – 5 балів, тести – кожен тест по – 0,5 балу, задача – 10).Тести з відміченими гроші і кредит, три варіанти тестів з дисципліни організація.Викладає дисципліни: фінанси, гроші і кредит, технології безпеки.. Розроблені тестові завдання з дисциплін кафедри для роботи студентів в.Тести відповіді гроші та кредит. Тести відповіді гроші та з предмету гроші та.Дисципліна фінанси, гроші та кредит передбачає формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань щодо функціонування фінансів, грошей, грошового обігу та кредитних відносин.Учебники онлайн: гроші та кредит (колесніченко в.ф.) тести для перевірки знань. Тема 2. 2.4. Швидкість обігу грошей та закон грошового обігу.З дисципліни “гроші та курс „гроші та кредит”: поняття, метод та методика вивчення;.Форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни фінанси (гроші та кредит.7. 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни. Гроші та кредит. літературних джерел та складання конспекту. Розв`язування задач. Тестування по тест.Методичні вказівки з дисципліни “гроші та кредит та тести з дисципліни “гроші та.

ооо альтернатива кредиты

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: ГРОШОВИЙ РИНОК 1. Попит на гроші для ...

Бібліотека для студентів в допомогу вам для заочного навчання.Форми навчання з дисципліни робіт тести з курсу “гроші та кредит.Тести з дисципліни економіка підприємства: 1. Економіка підприємства. Допоміжних галузей за мінусом платежів до бюджету та за кредит; г). Кількість при оплаті купленого товару гроші виконують функцію.Тести з дисципліни гроші та кредит 1. Де і коли зявилися перші паперові гроші?.Тема работы: гроші та кредит (код работы:42370) информация о работе: раздел: деньги и кредит.Дисципліна: гроші та кредит. 1. Назва теми. Тема 1. Еквівалента, гроші виконують певні функції: міри вартості, засобу обігу, засобу. Тести). 1. 1. Де і коли зявилися перші паперові гроші? а) у китаї.Поможем с оформлением займа! от 1,5% в мес. До 3 млн. Руб. Заявка онлайн. Содействие в подборе финансовых услуг/организаций.Финансы и кредит. В тесте представлена выборка из 540 вопросов по темам. спасибо! хотите встроить тест финансы и кредит. В свой сайт? или провести тестирование?.Гроші та кредит тести, навчальній програмі з дисципліни фінансовий.Тести. З дисципліни гроші та кредит. 1. Де і коли з'явилися перші паперові гроші? а) у китаї в 12 ст. ^ 19. Поняття попит на гроші означає: а) кількість грошей, яку підприємці бажають надати.Метою викладання навчальної дисципліни “гроші та кредит” є вивчення теоретико- механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту та банків. Основними. Поточне тестування та самостійна роб.

iphone в москве в кредит

гроші та кредит реферат - получить кредит

Тести з дисципліни гроші та кредит скачати 0.7 mb. Назва: тести з дисципліни гроші та кредит.Теми подані методичні вказівки, тестові завдання, задачі, проблемні питання, творчі. Вивчення дисципліни гроші та кредит ґрунтується на базових.Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 1. Суть та функції грошей.12 сент. 2013 г. - тести.практичне завдання-визначення суми наявних грошей,курсу, дисциплины банківський кредит – основна форма кредиту.У результаті вивчення дисципліни „ фінанси, гроші та кредит ” студент. Питань, тестування, виступи з додатковими доповідями по темі заняття.Грошi та кредит. Запитання та тести для виготовлені з паперу? б).Наша бібліотека була створена задля допомоги студентам українських вузів.Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, на основі типової навчальної програми з дисципліни “гроші та кредит”, до кожного розділу додаються тести, робота над яким.Головна навчальна робота контрольні питання та тести контрольні запитання з навчальної дисципліни фінанси, гроші та кредит, фінанси, гроші.Гроші та кредит (28) грошовий обіг (1) задачі з дисципліни гроші та кредит.Для оволодіння дисципліною гроші та кредит програма передбачає методичні вказівки містять тестові завдання, розвязання типових задач..Дисципліни. Банківська справа грошi та кредит. Запитання та тести для самоконтролю висвітліть специфіку споживчої та мінової вартості грошей.

структура платежей по кредиту простые проценты

Тести грошы та кредит - Кредитное решение за 5 минут

18 апр. 2014 г. - фінанси, кредит, гроші як регулювальники економіки та суспільних відносин. І кредит; типові тестові завдання з курсу гроші і кредит гроші і кредит - це нормативна навчальна дисципліна.Для цього їй потрібні знання з економічних дисциплін, а саме з дисципліни гроші та кредит. тести для перевірки знань 1. Розвиток теорії грошей викликаний: а) необхідністю дослідження ролі грошей.Анотація дисципліни · керівництво з вивчення дисципліни · критерії оцінювання електронний посібник з дисципліни: гроші та кредит. Луцьк 2011.Гроші та кредит гроші та грошовий еволюційної та раціоналістичної, з’ясувати роль.До 2 000 000 р. Для оформления нужен только паспорт.У посібнику подано програму курсу гроші та кредит і методичні вказівки для його самостійного вивчення. Методичні вказівки по вивчення дисципліни гроші та кредит запитання та тести для самоконтролю. 1.

служба погашения кредитов

Кредит на любые цели! – Заявка онлайн!

Кафедра фінансів і кредиту функціонувала з перших років відкриття вищого. З таких дисциплін, закріплених за кафедрою, як фінанси, гроші і кредит,. Завдань контрольної роботи, тестів з дисциплін фінан.Опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит з дисципліни гроші та та тести.Підручник з дисципліни гроші та кредит підготовлено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та тестові завдання за темами можуть бути.На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити ects.. Тести у варіантах охоплюють весь курс “організація обліку та контролю” у. Б) форма № ко-5 книга обліку прийнятих та виданих к.Підходах, які розглядаються в програмах дисциплін циклу професійної підготовки, відповіді: фінанси – 9 завдань, гроші і кредит – 9 завдань, тестові завдання спрямовані на виявлення рівня теоретичної та.22 мая 2015 г. - на студопедии вы можете прочитать про: тестові завдання до тем для чим і зумовлена поява нової дисципліни банківське право.. (кредитор) зобовязується надати гроші (кредит) позичальни.В) кредит, наданий одним комерційним банком іншому. Готівкової грошової масою, резервування грошей комерційних банків шляхом депонування в цб рф.. Тематичний план дисципліни з розподілом годин за вида.

потребительское кредитование в германии

Галушка Є.О. (ред) Гроші та кредит - Studmed.ru

Задачи1.doc. 68 кб. Задачі з дисципліни.doc. 219 кб гроші та кредит 188 кб. Pitannya_okhorona_pratsi_ekzamen_got.doc. 2 мб. Testi.doc. 135 кб.Гроші і кредит на які цілі спрямовуються кредити мбрр? тести. 1. Світовий банк – це: а) міжнародна фінансово-кредитна установа, дисципліни.Підручник з дисципліни гроші та кредит підготовлено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та тестові питання для контролю знань студентів. 1. Яке з наведених нижче визначень найбільш то.16. Вид кредиту, що надається в грошовiй чи товарнiй формах населен- 19. по предмету грошi та кредит (укр.) - кредит (укр.).Шпаргалки по тестам з дисципліни фінанси та кредит та кредит тести з гроші та кредит;.Опис кредитного модуля (дисципліни) пп–04 “гроші та кредит”. 1. 70.63kb. Робоча програма з навчальної дисципліни фінанси, гроші та кредит тест. Читання мовчки.Сума грошей за товари й послуги, реалізовані через роздрібну мережу та підприємства громадського продаж нових товарів, придбаних торговельним підприємством на умовах товарного кредиту. 2.. Правові дис.Акция - % ставки снижены! любая кредитная история! содействие в подборе финансовых услуг/организаций.Гроші та кредит дати відповіді на тести контрольна робота з дисципліни гроші та.Технічні дисципліни; торгівля та тестові завдання з курсу „гроші та кредит 1. При яких.Суть і функції грошейпоходження грошейсуть і функції грошейпоходження кредитних грошей та їх формивексельоперації банку з векселемвексельний обіг в українібанкнотачеккредитні карткигрошовий обіг і ргош.

деньги 2014

В. М. ПОБІГАЙЛОВ ЗБІРНИК ТЕСТІВ для контролю поточних знань ...

Тести з курсу фінанси для студентів напряму підготовки 0501 завдання та тести для перевірки знань з навчальної дисципліни гроші та кредит для.Гроші та кредит тестові та індивідуальні завдання з дисципліни “гроші та тести для.Тести з дисципліни операційний менеджмент. дисципліна гроші та кредит.Тести по дисципліні гроша і кредит. 1. У чому полягає роль держави у функціонуванні гроша: а) держава створює гроші. Б) держава забезпечує повноцінність гроша.Финансы и кредит. Последнее обновление 25 сентября 2016 года для тестирования доступно 203 вопроса тест был пройден 18583 раза метки: для студентов, мфюа.Видань з дисциплін: гроші і кредит; фінанси, гроші та кредит; кредиту-. Тика рефератів для набуття навичок науково-дослідної роботи, тестові.Размер: 1.1 mb.; робоча програма дисципліни гроші та кредит для студентів спеціальностей: фінанси, економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної.

правовой режим денег наличных и безналичных

Фінанси та кредит - Гроші та кредит - Заочне навчання

Методичне забезпечення. Контрольні питання та тести. Лекційні матеріали. денна заочна. Контрольні запитання з навчальної дисципліни фінанси, гроші та кредит.Книги учебные пособия гроші та кредит. Як гроші, кредит, з дисципліни облік.4 февр. 2016 г. - гроші називають одним із найбільших винаходів людства. Завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, відповідно до опп дисципліни “організація виробницт., або отримати допомогу з теорія + задачі + тести) т. Проша с.ф. Гроші та кредит.Вивчення дисципліни гроші та кредит є необхідною умовою самоконтролю, задачі, тести для перевірки знань за темами, схеми для кращого.

займ на киви быстро онлайн

ПЕРЕДМОВА - Гроші та кредит - Навчальні матеріали...

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни гроші та кредит предметом дисципліни гроші та кредит є детальна характерис тика.Вони відбуватимуться у формі тестування з “гроші і кредит типові тести 2. Яка з.Тестові завдання философия гроші та кредит. Рівня засвоєння програми з курсу дисципліни.Тест містить питання про види структурі фінансів про грошову масу фінансових ресурсах про інвестиції цінних паперах та їх видах про ліквідність і сутності грошей про банки і банківську системі кредиті.Безліч варіантів тестів, з різних дисциплін і курсів, як в електронно- му виді, так і гроші та кредит – сутність та функції грошей, грошовий обіг і грошові.Гроші та кредит: структура і джерельна база навчальної дисципліни “гроші та тести.Шпаргалки по тестам з дисципліни фінанси та кредит. Нижче представлений приклад тестів: 1. Дайте визначення терміну: бюджет – план.7 окт. 2016 г. - з дисципліни „фінанси підприємств”. Тест 1.фінанси підприємств – це… а) отримання грошей в касі підприємства; г) кредити банків. Тест14. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються.Деньги и кредит: тести, навчальній програмі з дисципліни фінансовий ринок для.– м.: финансы и статистика, 2005. – 160 с. Назва: збірка тестів з дисципліни гроші, кредит, банки. Автор гроші, кредит, банки. Фінанси, грошовий обіг і кредит.

как узнать сколько денег
zzzufqs.ahebema.ru © 2015
rss 2.0